Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı İlişkileri; ZMS Demir’in yatırımcıları ile arasında bağ kurar. Düzenli olarak bilgilendirir. Güncellenen verileri, yapılan denetimleri açıklar. Yatırımcılarımızın edinmek istediği her türlü bilginin düzenli olarak üretilmesini ve kamuyu ile paylaşılmasını sağlar.